اخبار  
کاتالوگ و بروشور 
تماس با ما 

 کارشناسان
 

 

 

اعضاي کليدي

نام

تحصيلات

سمت

سریه نخعی کارشناس مدیریت  بازرگانی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
امیر اصیل کارشناس ارشد علوم  کامپیوتر رئیس هیئت مدیره
عاطفه اصیل دکتری مدیریت صنعتی مدیر تولید
ندا گلزار کارشناس ارشد EMBA مدیر بازرگانی
حسن اصیل دکتری سیستمهای اطلاعاتی عضو هیئت مدیره

 

 

  
   

::  تماس با ما  ::  معرفی ما  ::
...کليهء حقوق متعلق است به گروه شرکتهای  توسعه گران نرم افزار آذربایجان می باشد ...